امروز با شروع انقلاب مردم ایران علیه حکومت ظلم و جنایت جمهوری اسلامی  ، مردم ایران زمین ثابت کردند چه در ایران و چه در خارج از کشور هیچ تفاهم و همدلی با این نظام منحوس ندارند و این موضوع را با افتخار در اعتراضات و اعتصابhero img3ات سراسری و نافرمانی مدنی در همه عرصه‌های اجتماعی و سیاسی چه در ایران و چه در خارج از کشور به دنیا و مزدوران جمهوری اسلامی ثابت کردند ، اکنون زمان آن فرا رسیده که برای آزادی ایران و پس از آزادی در آبادی این کشور عزیز قدم های موثرتری برداریم ، حال بر آن شدیم تا برای استفاده از خرد جمعی و قدرت اتحاد همچون دیگر ایرانیان آزاده در سرتاسر ایران و دنیا اقدام به تشکیل حزب نماییم تا با کمک یکدیگر و تکیه بر خرد جمعی و همبستگی مبارزه خود را تشکیلاتی و مدیریت کنیم و در فردای آزادی ایران توسط احزاب بتوانیم در جهت آبادانی و دوباره سازی این مملکت قدم برداریم.

در این راستا حزب رستاخیز نوین ایران در تاریخ نهم بهمن ماه دوهزارو پانصد و هشتاد و یک توسط زنان و مردانی آزاده و وطندوست تاسیس شد.

 

که هستیم

Image

برای هموندی با حزب رستاخیز نوین ایران لطفا فرم عضویت را پر نمایید ، خواهشمندیم هنگام پر کردن مشخصات خود اگر در ایران زندگی می کنید حتما موارد امنیتی را رعایت فرماید.

info@hrni.party

clubhouse : حزب رستاخیز نوین ایران

https://www.clubhouse.com//house/حزب_رستاخیز_نوین_ایران

HRNI Website , All Reserved 2023