راه رسیدن به دموکراسی

05 Feb 2023

گام اول

تشکیل شورای گذار

05 Feb 2023

06 Feb 2023

گام دوم

تشکیل مجلس موُسسان

07 Feb 2023

گام سوم

رفراندم برای تصویب قاتون اساسی جدید برپایه دموکراسی ، اعلامه جهانی حقوق بشر و سکولاریته

07 Feb 2023

08 Feb 20233

گام چهارم

تعیین دولت موقت توسط احزاب

09 Feb 2023

گام پنجم

رفراندم برای تعیین نوع نظام

09 Feb 2023

گام ششم

تشکیل دولت ثبات

Image

برای هموندی با حزب رستاخیز نوین ایران لطفا فرم عضویت را پر نمایید ، خواهشمندیم هنگام پر کردن مشخصات خود اگر در ایران زندگی می کنید حتما موارد امنیتی را رعایت فرماید.

info@hrni.party

clubhouse : حزب رستاخیز نوین ایران

https://www.clubhouse.com//house/حزب_رستاخیز_نوین_ایران

HRNI Website , All Reserved 2023